BDB: Ngày GDKHQ rạm ứng cổ tức năm 2023 (8%)

0:00 / 0:00
0:00
BDB: Ngày GDKHQ rạm ứng cổ tức năm 2023 (8%)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024

- Lý do mục đích:Tạm ứng cổ tức năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/06/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân.