Becamex (BCM): Doanh thu và lợi nhuận quý II/2020 đều sụt giảm mạnh

Becamex (BCM): Doanh thu và lợi nhuận quý II/2020 đều sụt giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Mã chứng khoán: BCM - UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh.

Cụ thể, trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.254,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 248,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 38,5% và 65% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý II/2020, lợi nhuận gộp giảm 413,7 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp giảm từ 47,4% về 44,2%. Phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 122,1 tỷ đồng, về chỉ còn 127,9 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận giảm 65% chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi và hụt nguồn thu từ công ty liên doanh, liên kết.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.483,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 580,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,6% và 52,5% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 62,4% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 43,2% lên 45% nhưng biên lợi nhuận ròng lại suy giảm mạnh từ 36,1% về chỉ còn 23,4%. Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính giảm 380,1 tỷ đồng về chỉ còn 11,1 tỷ đồng; phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 118,2 tỷ đồng về chỉ còn 314,3 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.016 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 931 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 65% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 3,2% lên 44.910 tỷ đổng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho trị giá 24.076,1 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn là 10.268,5 tỷ đồng, chiếm 22,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 4.442,3 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/07/2020, cổ phiếu BCM tăng 1.100 đồng lên 26.100 đồng/cp.

Tin bài liên quan