Becamex IJC (IJC) báo lãi 554 tỷ đồng trong 9 tháng, gấp 2,5 lần cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán IJC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần đạt 363 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận sau thuế gần 83 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.
Becamex IJC (IJC) báo lãi 554 tỷ đồng trong 9 tháng, gấp 2,5 lần cùng kỳ

Do ảnh hưởng bởi dịch nên mảng thu phí giảm đến 90%, chỉ đạt gần 7 tỷ đồng, nhưng bù lại, mảng kinh doanh bất động sản hơn 249 tỷ đồng, tăng 46% và đóng góp đến 69% tổng doanh thu.

Doanh thu tài chính gấp 3 lần cùng kỳ lên 2,8 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính gần 27 tỷ (dù giảm 35%). Các chi phí hoạt động như bán hàng và quản lý cũng tăng lần lượt 9% và 39% so với cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm, IJC có lợi nhuận tốt, gấp 3 lần cùng kỳ, đạt 471 tỷ đồng cũng nhờ mảng bất động sản đóng góp lớn.

Luỹ kế 9 tháng, IJC đạt 2.339 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 554 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần cùng kỳ năm trước. EPS đạt 2.519 đồng.

Với kết quả này, 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 76% mục tiêu doanh thu và 89% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối quý III/2021, tổng tài sản IJC giảm hơn 200 tỷ đồng về gần 6.638 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn 801 tỷ đồng, nhích nhẹ 7% và hàng tồn kho đạt gần 3.669 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh vẫn ghi nhận âm hơn 1.010 tỷ đồng chủ yếu do tăng phải thu và giảm phải trả, tuy nhiên, dòng tiền được bù nhờ phát hành 80 triệu cổ phiếu để tăng vốn, thu về hơn 1000 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, đáng chú ý nhất khoản mục phải trả ngắn hạn khác giảm từ 502 tỷ đồng về 172 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm phần cổ tức phải trả. Vay nợ ngắn hạn tăng 32% lên hơn 480 tỷ đồng, nợ dài hạn vẫn duy trì ở mức 728 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 37%.

Trên thị trường, cổ phiếu IJC đang giao dịch trên mức giá 31.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan