Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): 9 tháng đầu năm lợi nhuận tăng 36,8% lên 109,82 tỷ đồng

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): 9 tháng đầu năm lợi nhuận tăng 36,8% lên 109,82 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã chứng khoán TNH - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, trong quý III/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 123,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 39,7% và 80,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 49,5% lên 61,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 73,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 32,35 tỷ đồng lên 76,31 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 58,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 3,9 tỷ đồng lên 10,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 308,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,7% và 36,8% so với cùng kỳ.

Năm 2021, công ty dự kiến doanh thu là 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 139 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,1% và 27,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của TNH tăng 7,8% so với đầu năm lên 1.247,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 897,3 tỷ đồng, chiếm 71,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 133,9 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu TNH tăng 2.750 đồng lên 43.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan