Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Lãnh đạo vừa bán ra toàn bộ 226.500 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã chứng khoán: TNH - sàn HOSE) vừa bán ra cổ phiếu.
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Lãnh đạo vừa bán ra toàn bộ 226.500 cổ phiếu

Theo đó, ông Đào Mạnh Duy, Giám đốc chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vừa bán ra 226.500 cổ phiếu TNH để giảm sở hữu từ 0,55% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 7/1 đến 18/1.

Có thể thấy giao dịch đã được thực hiện tương đối lâu nhưng tới ngày 8/4 ông Duy với báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Trong năm 2020, TNH ghi nhận doanh thu đạt 335,8 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 109,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21,9% và 23,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Điểm đáng chú ý trước thời điểm lên sàn, năm 2020 chi phí tài chính tăng tới 238,1% lên 28,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 133,8% lên 15,2 tỷ đồng. Chính vì hai chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh đã dẫn tới tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 31,7% lên 1.158,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 900,9 tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 144,5 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng thêm 161,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 51,7% lên 474,3 tỷ đồng.

Được biết, TNH với cơ cấu cổ đông chỉ có 4 cổ đông lớn, bao gồm ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT sở hữu 19,21% vốn điều lệ, 2 thành viên HĐQT khác là bà Nguyễn Thị Ngọc Thu sở hữu 9,03% vốn điều lệ và ông Nguyễn Văn Thuỷ sở hữu 5,65% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/4, cổ phiếu TNH tăng 250 đồng lên 28.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan