Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Quý IV/2021, lợi nhuận tăng 11,7% lên 32,06 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã chứng khoán TNH - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Quý IV/2021, lợi nhuận tăng 11,7% lên 32,06 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 103,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,06 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,3% và 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 47% lên 47,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 2,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,22 tỷ đồng lên 48,92 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 8,9%, tương ứng giảm 0,98 tỷ đồng về 10,06 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,7%, tương ứng giảm 0,7 tỷ đồng về 5,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 412,24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 141,88 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,8% và 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu là 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 139 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,1% và 27,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính Công ty hoàn thành 102,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của TNH tăng 11,1% so với đầu năm lên 1.285,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 955,6 tỷ đồng, chiếm 74,3% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 133,6 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty tăng 24,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 92,4 tỷ đồng lên 467,7 tỷ đồng và chiếm 36,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu TNH giảm 1.400 đồng về 56.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan