Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) sắp chào bán hơn 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông, giá 20.000 đồng/CP

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán TNH - sàn HOSE) mới công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 được tổ chức vào ngày 10/10 tới đây.
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) sắp chào bán hơn 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông, giá 20.000 đồng/CP

Theo đó, TNH sẽ trình cổ đông thay đổi kế hoạch trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/5/2022. Thay vì trả tỷ lệ 25% gồm: 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu, TNH sẽ trả toàn bộ cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

Cụ thể, TNH dự kiến phát hành hơn 15,56 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 155,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2021. Thời gian chi trả cổ tức năm từ quý III - IV/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình cổ đông tờ trình về việc dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022. TNH cho biết lý do là Công ty chưa thống nhất được với một số đối tác liên quan, phương án phát hành chưa được triển khai.

Thay vào đó, Công ty sẽ xin cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Công ty dự kiến chào bán hơn 25,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Giá chào bán là 20.000 đồng/CP. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới phát hành thêm).

Công ty cho biết, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán là 70%. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến từ quý IV/2022 đến quý I, II/2023.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 518,7 tỷ đồng, TNH cho biết sẽ dùng 300 tỷ đồng đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên; hơn 30,7 tỷ đồng mua máy móc thiết bị cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên và 178 tỷ đồng để trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, Công ty sẽ trình cổ đông phương án phát hành 2,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong năm 2022 hoặc quý I/2023. Giá chào bán là 10.000 đồng/CP, dự kiến Công ty sẽ thu về 25 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để trả nợ vay ngân hàng của Công ty.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9, cổ phiếu TNH giảm 0,88%, xuống 39.600 đồng/CP.

Tin bài liên quan