BFC: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền (20%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Phân bón Bình Điền (BFC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024.

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 28/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/06/2024. Cổ đông mang theo Sổ cổ đông và xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.