BIC hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2020

BIC hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(ĐTCK) Hội đồng quản trị Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) vừa thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BIC sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020. 

Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được Tổng công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19.

Hội đồng quản trị cũng thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này để kiểm toán.

Được biết, năm 2020 là năm bản lề, đánh dấu 15 năm thành lập, BIC sẽ thực hiện việc thay đổi cơ cấu tổ chức, đảm bảo phù hợp hơn với thực tế và định hướng kinh doanh; đầu tư phát triển các sản phẩm bán lẻ, các kênh bán hàng mới; đẩy nhanh tốc độ số hóa trên toàn bộ các mặt hoạt động nhằm nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí. 

Năm  2019 cũng là năm đầu tiên BIC cán mốc 2.000 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc riêng Công ty mẹ, tăng trưởng 13% so với năm trước đó, cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Mục tiêu phát triển đến năm 2025 của hãng bảo hiểm này không chỉ tăng trưởng quy mô, mở rộng hoạt động gắn liền với tăng trưởng bền vững, kiểm soát; mà còn phải phát triển trở thành công ty bảo hiểm phi nhân thọ nằm trong Top 3 công ty có tỷ suất sinh lời cao nhất của thị trường Việt Nam và Top 3 công ty về doanh thu qua kênh bancassurance; duy trì mức định hạng tín nhiệm quốc tế nằm trong nhóm các công ty bảo hiểm dẫn đầu của Việt Nam…

Tin bài liên quan