BID: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (100:12,69)

0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (BID – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2023

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (BID – HOSE) báo phát hành hơn 641,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 12,69% từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quý năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 29/11/2023.