Bidiphar (DBD) tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, mã chứng khoán: DBD - sàn HOSE) thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tạm ứng cổ tức năm 2020.
Bidiphar (DBD) tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%

Theo đó, ngày 16/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2020.

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày 17/4 và tạm ứng cổ tứ năm 2020 với tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng và ngày thanh toán dự kiến 8/4.

Như vậy, với 52,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 78,45 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông trong đợt tạm ứng này.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.265,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 162,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,3% và 14,4% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 32,9% lên 39,5%.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 190 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 196,7 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 103,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 9,6% về chỉ còn 1.464,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 429,9 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 248,6 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; tồn kho đạt 214,9 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 202 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/2, cổ phiếu DBD tăng 400 đồng lên 48.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan