Bình Dương bổ sung thêm 3.541 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Bình Dương bổ sung thêm vốn đợt 2 là 3.541 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư đường Vành đai 3, TP.HCM.
Cắm mốc giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Cắm mốc giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM đoạn qua tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh Bình Dương vừa có Quyết định số 2859/QĐ-UBND giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quyết định, Bình Dương giao bổ sung 3.541 tỷ đồng cho 2 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua tỉnh Bình Dương.

Trong đó Dự án thành phần 5 (xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) được giao bổ sung 1.180 tỷ đồng.

Đối với Dự án thành phần 6 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương) được giao bổ sung 2.361 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) giai đoạn 2021 - 2025 là 4.266 tỷ đồng cho 2 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.

Như vậy, trong năm 2022 tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao 2 đợt cho Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP. HCM đoạn đi qua Bình Dương là 7.807 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang tiến hành các bước giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 3, TP.HCM.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/11/2022 đến 01/3/2023 sẽ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định giá đất cụ thể trước ngày 15/3/2023.

Thời gian lấy ý kiến người dân có đất thu hồi về dự thảo phương án bồi thường từ ngày 10/3/2023 đến 15/10/2023; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án được duyệt từ ngày 15/4/2023 đến 30/11/2023.

Đến ngày 30/6/2023 bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng, đến ngày 31/12/2023 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án.

Đường Vành đai 3 TP. HCM, đoạn đi qua tỉnh Bình Dương có chiều dài 26 km. Điểm đầu từ nút giao Tân Vạn đến cầu Bình Gởi để kết nối với huyện Củ Chi, TP. HCM.

Dự án có tổng mức đầu tư 19.280 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 13.528 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2026.

Tin bài liên quan