Biwase (BWE) đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% năm 2020

Biwase (BWE) đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% năm 2020

(ĐTCK) Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán BWE) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHCĐ dự kiến diễn ra vào ngày 17/3 tới đây.

Theo đó, BWE dự kiến đạt doanh thu tối thiểu 3.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tối thiểu 470 tỷ đồng. Cả hai chỉ số tăng trưởng ít nhất 10% so với năm trước. Đặc biệt, BWE dự kiến cổ tức là 12% cao hơn so với mức trả 10% của năm trước.

Tính đến cuối năm 2019, BWE đang quản lý và khai thác tổng cộng khoảng 4.276 km đường ống cấp nước các loại từ D60 -D1400, trong đó tăng thêm trong năm trước đạt 276 km.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân, trong năm 2019, một số nhà máy nước của BWE đã phải chạy vượt công suất như Tân Hiệp, Tân Uyên, Uyên Hưng, Dĩ An và Chơn Thành. BWE đã đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy và mạng lưới cấp nước, tăng cường đấu nối khách hàng kể cả việc mở rộng cấp nước khu vực nông thôn.

Năm 2019, doanh thu của BWE tăng 17% và lợi nhuận tăng 49% so với năm 2018.

Kết quả thất thoát nước là 5,54% thấp hơn chỉ tiêu cho phép là 5,75%. Tuy nhiêm số lượng đấu nối khách hàng cấp nước tăng 30.254 điểm đấu nối, chỉ đạt 89% kế hoạch được giao.

Tin bài liên quan