Biwase (BWE), quý I/2021 lợi nhuận tăng 34,9% lên 177,7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán: BWE – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Biwase (BWE), quý I/2021 lợi nhuận tăng 34,9% lên 177,7 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 675,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 177,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,9% và tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 38,4% lên 45,4%.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp tăng 9,2% so với cùng kỳ lên 307 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính là 26,5 tỷ đồng so với cùng kỳ là lỗ 22,6 tỷ đồng; lỗ công ty liên doanh, liên kết là 18 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, trong năm 2021, Biwase đặt kế hoạch doanh thu 3.560 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tối thiểu 530 tỷ đồng, giảm 1% so với thực hiện năm 2020, tỷ lệ thất thoát toàn Công ty dưới 5,3%/năm. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 33,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 54,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 87,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản 3,9% so với đầu năm lên 8.567,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.632,4 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.498,9 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 866,8 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 854,3 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản; tồn kho đạt 849,8 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu BWE giảm 50 đồng về 28.850 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan