BKH: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội (BKH - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2021

- Lý do mục đích: Chi cổ tức kỳ II năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán:17/12/2021 (Thứ sáu)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 17/12/2021, xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và sổ cổ đông.