BMI: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 23/06/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chứng khoán Bảo Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 23/06/2023) và xuất trình Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân/Hộ chiếu).