Bộ Công thương gia hạn thời hạn trả lời Bản câu hỏi điều tra vụ cáp thép

0:00 / 0:00
0:00
Để tạo điều kiện cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, Bộ Công thương đã gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá cáp thép dự ứng lực nhập khẩu.
Doanh nghiệp nước ngoài được gia hạn thời gian trả lời câu hỏi trong vụ việc điều tra cáp thép dự ứng lực nhập khẩu.

Doanh nghiệp nước ngoài được gia hạn thời gian trả lời câu hỏi trong vụ việc điều tra cáp thép dự ứng lực nhập khẩu.

Bộ Công thương vừa có thông báo gia hạn thời gian nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia (mã vụ việc: AD17).

Trước đó, ngày 30/8/2023, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) đã có Thông báo số 78/TB-PVTM ban hành bản câu hỏi điều tra chính thức cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD17.

Theo đó, thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 6/10/2023 (giờ Hà Nội).

Để tạo điều kiện cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài tham gia trả lời đầy đủ bản câu hỏi, căn cứ khoản 2, Điều 35 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra gia hạn thời hạn trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD17.

Thời gian gia hạn đến 17h00 ngày 26/10/2023 (giờ Hà Nội).

Sau thời hạn nêu trên, Cơ quan điều tra có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Đối với các nội dung khác, Cơ quan điều tra đề nghị đề nghị các công ty thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra chính thức được ban hành theo Thông báo số 78/TB-PVTM ngày 30/8/2023.

Ngày 5/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan.

Sản phẩm cáp thép dự ứng lực được phân loại theo các mã HS: 7312.10.91 và 7312.10.99

Vụ việc được khởi xướng điều tra dựa trên Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá được nộp ngày 9/8/2022 bởi đại diện của ngành sản xuất trong nước.

Ngành sản xuất trong nước cáo buộc các sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam và hành vi bán phá giá này là nguyên nhân chính ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất sản phẩm cáp thép dự ứng lực của Việt Nam.

Tin bài liên quan