Bộ Nông nghiệp chuyển giao quyền sở hữu vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp về SCIC

Bộ Nông nghiệp chuyển giao quyền sở hữu vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp về SCIC

(ĐTCK) Sáng ngày 31/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thô và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp là Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam- Công ty cổ phần và Công ty cổ phần Xây dựng và chuyển giao công nghệ thuỷ lợi về SCIC.

Hai doanh nghiệp này có tổng giá trị vốn chuyển giao theo mệnh giá là 800 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam chiếm hơn 792 tỷ đồng.

Đây là doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp phải chuyển giao về SCIC theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành hồi tháng 8/2017.

Với 2 doanh nghiệp này, tính từ đầu năm tới nay, SCIC đã tiếp nhận 7 doanh nghiệp của các bộ, ngành và địa phương - số lượng rất ít theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhằm tách bạch quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp với công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành và địa phương.

Tại Nghị định số 151/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã quyết chuyển 234 DN do các bộ và địa phương làm đại diện vốn nhà nước tại DN này về SCIC. Nhưng đến tháng 2/2017, vẫn còn tới 173 DN chưa chuyển giao. Tới tháng 8/2017 tại Quyết định 1232/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định 6 bộ và 16 địa phương phải chuyển giao 62 DN về SCIC theo lộ trình: Năm 2017 giao 4 DN; năm 2018 chuyển giao 55 DN về SCIC; năm 2019 chuyển giao 3 DN.

Nhưng theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 6/2018, SCIC mới tiếp nhận được 34 DN trong đó 24 DN chuyển giao theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg và 10 DN chuyển giao theo Nghị định số 151/2013/NĐ-CP.

Tin bài liên quan