Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết, thống nhất bổ sung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết, thống nhất bổ sung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Vân Phong

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà.

Tổng thư ký Quốc hội vừa thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, nội dung được xem xét trong phiên họp thứ 10 vừa qua.

Thông báo nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho phép tỉnh Khánh Hòa được thí điểm áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Cụ thể, về 6 chính sách đặc thù được áp dụng tại các tỉnh, thành phố khác đang thực hiện thí điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với nội dung như Chính phủ trình.

Gồm: (1) tăng thêm mức dư nợ vay; (2) được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ số tăng thu; (3) được phân bổ thêm số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng dự toán chi thường xuyên; (4) Hội đồng nhân dân tỉnh được quyết định cho phép các huyện, thị xã, thành phố sử dụng ngân sách của mình hỗ trợ huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh; (5) địa phương được quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị; (6) địa phương được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha, chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ được đề nghị rà soát lại 6 chính sách này và nghiên cứu bổ sung quy định cho phép sử dụng nguồn thu hợp pháp khác của tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh. Rà soát, quy định lại theo hướng cho phép Thủ tướng ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đổi mục đích đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; được phân bổ thêm 45% số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng dự toán chi thường xuyên (thay thế mức được hưởng quy định tại khoản 16 Điều 5 của Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022).

Về 4 chính sách đặc thù riêng cho tỉnh Khánh Hòa, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với định hướng chính sách Chính phủ trình.

Theo đó, về một số chính sách đặc thù để phát triển Khu kinh tế Vân Phong, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung các điều kiện cụ thể để nhà đầu tư phải cam kết bảo đảm an ninh quốc phòng; cần có chế tài cụ thể đối với nhà đầu tư vi phạm các cam kết, các nghĩa vụ, các quy định phải thực hiện; làm rõ nội hàm tổ chức kinh tế nhà đầu tư phải thành lập, các chính sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ thủ tục đầu tư, hỗ trợ bồi thường, tái định cư…

Cân nhắc nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để thu hút các nhà đầu tư (như phân cấp, phân quyền chủ trương đầu tư, cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án cho nhà đầu tư chiến lược trong Khu kinh tế Vân Phong; cơ chế khấu trừ bổ sung chi phí nghiên cứu phát triển khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp;...), Kết luận nêu quan điểm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Với một số chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển thuộc phạm vi khu vực biển do tỉnh Khánh Hòa quản lý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát, quy định chặt chẽ để thu hồi ưu đãi, giấy phép, chấm dứt hoạt động các trường hợp được giao khu vực biển để nuôi trồng thủy hải sản nhưng không sử dụng đúng mục đích, không tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan; quy định nghiêm cấm chuyển nhượng hoặc cho người nước ngoài sử dụng khu vực biển được giao, được cấp phép.

Cơ quan trình chính sách còn được lưu ý nghiên cứu thêm các cơ chế ưu đãi phù hợp để khuyến khích việc nuôi trồng thủy hải sản trên biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; các cơ chế, chính sách để phát triển các cơ sở hậu cần nghề cá, phòng, chống thiên tai và một số nội dung quy định về tổ chức bộ máy như một số các cơ chế áp dụng cho các địa phương khác như thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Nghiên cứu áp dụng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới về nuôi trồng thuỷ hải sản xa bờ, ngoài 6 hải lý như mức thuế đã áp dụng tại địa bàn đặc biệt khó khăn, từ 3-6 hải lý áp dụng mức ưu đãi như dự án đầu tư mới tại địa bàn khó khăn; áp dụng mức ưu đãi về thời hạn miễn tiền sử dụng mặt nước cho các dự án nuôi trồng thuỷ hải sản trong phạm vi 3-6 hải lý bằng mức tại địa bàn khó khăn (15 năm), đối với các dự án ngoài 6 hải lý bằng mức tại địa bàn khó khăn (15 năm) và giảm 50% cho thời gian còn lại.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3, khai mạc ngày 23/5/2022.

Tin bài liên quan