Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: "Nắm bắt cơ hội - Hướng tới tương lai"

0:00 / 0:00
0:00
Đây chính là phương châm hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2023.

Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã bày tỏ sự vui mừng và lời cảm ơn trân trọng khi Thủ tướng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Việc Thủ tướng Chính phủ chọn tới làm việc đầu tiên với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê ngay trong những ngày đầu năm 2023 và ngay sau khi Chính phủ triển khai kế hoạch công tác năm 2023, có thể nói, chính là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ và toàn ngành.

Thủ tướng Chính phủ đã chọn tới làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đầu tiên ngay sau khi năm mới 2023 bắt đầu.
Thủ tướng Chính phủ đã chọn tới làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đầu tiên ngay sau khi năm mới 2023 bắt đầu.

“Nắm bắt cơ hội - Hướng tới tương lai”

Dẫn đánh giá của Thủ tướng về những đóng góp không nhỏ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như toàn ngành đã luôn nỗ lực nghiên cứu để tham mưu cho Đảng, Chính phủ nhiều vấn đề lớn của đất nước.

Theo Bộ trưởng, thành tích là đáng tự hào, trọng trách là vinh quang nhưng cũng rất khó khăn và nặng nề, toàn ngành xác định phải luôn phấn đấu, nỗ lực, đổi mới, cải cách, không ngừng tôi rèn bản lĩnh, trí tuệ để góp phần cùng mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân và cả hệ thống chính trị từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng, cũng như những khó khăn, thách thức của năm 2023, năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tạo động lực cho các năm tiếp theo để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những đóng góp của toàn ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những đóng góp của toàn ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê.

Nhắc tới phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2023 là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, toàn ngành đã xác định phương châm hành động trong năm tới là "Nắm bắt cơ hội - Hướng tới tương lai".

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nhiều lần nhấn mạnh, trong khó khăn luôn có cơ hội, nếu biết chớp thời cơ, thì thách thức có thể trở thành động lực phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Có lẽ vì thế, "Nắm bắt cơ hội - Hướng tới tương lai" được xác định là phương châm hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và toàn ngành trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng đã dẫn bài học kinh nghiệm thứ tư mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Hội nghị Chính phủ ngày hôm qua. Đó là phải “nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo, chủ động nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình; kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả những vấn đề, việc nào làm dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực; thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh, chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững hơn. Kịp thời phát hiện và có chủ trương biện pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới".

"Đây đều là các vấn đề liên quan đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng và chức năng nhiệm vụ của Bộ. Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho Chính phủ, nhưng cũng chính là giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư", Bộ trưởng nói.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, rất nhiều nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi toàn ngành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo 12 nhiệm vụ quan trọng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trong năm 2023, Bộ trưởng đã nhấn mạnh vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2023.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2023.

Thứ nhất, phải hoàn thành và trình phê duyệt toàn bộ các quy hoạch còn lại. Hiện nay, vẫn còn 5 quy hoạch vùng, 42 quy hoạch cấp tỉnh phải hoàn thành. Bên cạnh đó, còn hơn 30 quy hoạch ngành mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham gia cùng các bộ, ngành.

"Tuy yêu cầu phải nhanh nhưng phải luôn đặt chất lượng quy hoạch lên hàng đầu và phải coi đây là cơ hội tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển, nhằm phát huy được tiềm năng, tận dụng được thế mạnh của từng vùng, khu vực, địa phương, từng ngành và lĩnh vực, tạo ra các động lực và cực tăng trưởng mới cho đấy nước", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Thứ hai, hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các tỉnh, thành; và quan trọng hơn là xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước, liên kết với các trung tâm, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu trên thế giới; xác định và tập trung vào một số ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế, có thể tận dụng, đi tắt đón đầu cùng xu thế phát triển xanh của thế giới; hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng quý.

Thứ ba, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu về tính kịp thời, chính xác và chất lượng công tác tham mưu điều hành kinh tế vĩ mô, công tác tham mưu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là trong bối cảnh dự báo năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn, thách hơn, nhiều yếu tố bất định hơn so với năm 2022. Mục tiêu nhất quán là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nhưng đồng thời, bảo đảm tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và phấn đấu tăng trưởng ở mức cao nhất;

Thứ tư, thúc đẩy nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng và hoàn thiện hơn nữa các thể chế, chính sách để cụ thể hóa các mô hình kinh tế mới, như kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…, cũng như các xu thế phát triển về năng lượng xanh, hydrogen hóa lỏng… Mục tiêu chiến lược là xanh hóa nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế;

Thứ năm, thúc đẩy việc thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn 03 đột phá chiến lược đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, nhất là đột phá về phát triển cơ sở hạ tầng; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

“Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, giữ vững ngọn cờ cải cách, không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, dũng cảm vượt qua chính mình, vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết thúc Hội nghị.

Tin bài liên quan