Bồi thường tăng, năm 2022, Bảo hiểm Bưu điện (PTI) lỗ hơn 349 tỷ đồng

Bồi thường tăng, năm 2022, Bảo hiểm Bưu điện (PTI) lỗ hơn 349 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI - sàn HNX) vừa công bố báo cáo giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2022 biến động giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo giải trình báo cáo tài chính riêng năm 2022, lợi nhuận sau thuế của PTI âm hơn 349 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi hơn 262 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 611 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do trong năm 2022, PTI phát sinh chi phí liên quan đến chương trình bảo hiểm “Vững Tâm An” với số tiền hơn 353 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2022 cả nước đã duy trì tình trạng bình thường mới với dịch bệnh Covid-19 không còn giãn cách, theo đó chi phí bồi thường của PTI tăng mạnh so với cùng kỳ gây ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh. Tổng chi bồi thường bảo hiểm năm 2022 tăng hơn 747 tỷ đồng, tương đương tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính riêng, năm 2022 doanh thu bao gồm doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư, doanh thu hoạt động tài chính và các thu nhập khác của PTI đạt hơn 5.320 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước.

Trong đó doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 5.152 tỷ đồng, tăng 4%; doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư đạt hơn 9 tỷ đồng, giảm 77%; doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 153 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm; thu nhập khác đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 41%.

Tin bài liên quan