Bông Bạch Tuyết (BBT) chấp nhận cho Đầu tư Sài Gòn 3 Capital chào mua công khai nâng sở hữu lên 51%

Bông Bạch Tuyết (BBT) chấp nhận cho Đầu tư Sài Gòn 3 Capital chào mua công khai nâng sở hữu lên 51%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (Mã chứng khoán BBT - UPCoM) thông qua đồng ý đề nghị chào mua công khai của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.

Trước đó, Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đăng ký chào mua công khai 1.712.841 cổ phiếu BBT, nếu giao dịch thành công sẽ nâng tỷ lệ sở hữu nhóm cổ đông liên quan từ 33,52% vốn điều lệ lên thành 51% vốn điều lệ.

Được biết, giá chào mua công khai dự kiến là 19.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng với số tiền dự kiến 32,7 tỷ đồng. Thời gian chào mua dự kiến sau khi có văn bản chấp thuận của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Được biết, Bông Bạch Tuyết năm 1975 được Nhà nước Quốc hữu hoá trực thuộc liên hiệp Xí nghiệp Dệt Hồng Gấm và sau đó cổ phần hóa.

Tính tới ngày 6/4/2020 trong Báo cáo thường niên, doanh nghiệp cho biết cơ cấu cổ đông hiện tại có 43,25% thuộc về cổ đông cá nhân; 55,506% thuộc về cổ đông tổ chức; và 1,244% thuộc về cổ đông nước ngoài.

Trong báo cáo tài chính công bố gần nhất, năm 2019, Bông Bạch Tuyết đạt doanh thu 108,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,7% và 68,3% so với thực hiện năm 2018.

Năm 2020, BBT đặt kế hoạch doanh thu 141 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và giảm 13% so với thực hiện năm 2019.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu BBT giảm 1.900 đồng, tương ứng giảm 9,05% về 19.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan