BVH lên kế hoạch lãi hợp nhất 1.348 tỷ đồng

BVH lên kế hoạch lãi hợp nhất 1.348 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo báo cáo của Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (BVH) về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp sắp tới, năm 2018, Tập đoàn đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu hợp nhất 36.799 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.348 tỷ đồng. 

Tổng doanh thu của Công ty mẹ dự kiến đạt 1.428 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 1.050 tỷ đồng.

Theo BVH, kế hoạch kinh doanh trên được xây dựng dựa trên cơ sở lãi suất trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là 4%, bằng lãi suất trích lập năm 2017. Trong điều kiện lãi suất trái phiếu Chính phủ biến động như hiện nay, căn cứ lãi suất trích lập dự phòng thực tế theo quy định và tình hình thị trường, Hội đồng quản trị BVH sẽ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Trong năm 2018, BVH sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hướng tới phát triển hiệu quả và bền vững với 6 nhóm giải pháp trọng tâm như nâng cao năng suất, đề án hợp lực, quản trị nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, mô hình và dịch vụ, thực hiện các mục tiêu môi trường và xã hội hướng tới phát triển bền vững.

Được biết, BVH vừa hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/5 vừa qua do công tác tổ chức đại hội chưa hoàn thành.

Tin bài liên quan