BVH: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (9,54%)

0:00 / 0:00
0:00
Tập đoàn Bảo Việt (BVH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9,54%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 954 đồng).

- Ngày thanh toán: 28/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt bắt đầu từ ngày 28/12/2023 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.