C21 bắt đầu thực hiện kế hoạch rời sàn

C21 bắt đầu thực hiện kế hoạch rời sàn

(ĐTCK) CTCP Thế kỷ 21 (mã C21 – HOSE) vừa công bố thông báo và hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu C21.

Theo đó, C21 đăng ký chào mua công khai 4,8 triệu cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này tương đương với 24,83% vốn điều lệ Công ty.

Hiện C21 đang có 1 triệu cổ phiếu quỹ, ứng với tỷ lệ 5,17%. Nếu chào mua thành công, C21 sẽ nâng số cổ phiếu quỹ lên 5,8 triệu đơn vị, tương ứng 50% vốn Công ty.

Với giá chào mua 22.000 đồng/CP, C21 dự chi 105,6 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ. Số tiền này được lấy từ thặng dư vốn, các quỹ và nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

Thời gian thực hiện từ 25/5 đến 24/6 bằng phương thức chuyển nhượng quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).  

C21 còn có lưu ý, cổ đông đăng ký bán lại cổ phiếu cho Công ty vẫn được nhận cổ tức đợt cuối năm 2014 là 800 đồng/CP. Đợt cổ tức này sẽ được thanh toán từ ngày 15/6 tới. Ngày chốt danh sách là ngày 26/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/5.

Được biết, C21 tiến hành mua lại cổ phiếu quỹ để thực hiện việc hủy niêm yết tự nguyện. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, cổ đông đã kịch liệt phản đối kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện mà lãnh đạo C21 đưa ra. Tuy vậy, kế hoạch này vẫn được thông qua.

Tình hình kinh doanh quý I/2015 của C21 cũng không mấy khả quan. Kết thúc quý, C21 đạt 25 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng hợp nhất 5,77 tỷ đồng, giảm tương ứng 15% và 30% so cùng kỳ 2014. Trong đó, phần lợi nhuận của cổ đông Công ty mẹ là hơn 4 tỷ đồng, giảm mạnh 40% cùng kỳ.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần trong kỳ của C21 bị âm gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm hơn 0,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm 42 tỷ đồng (chủ yếu vì khoản phải thu ngắn hạn bị “đội” lên tới hơn 38 tỷ đồng so với đầu năm), còn tiền thuần từ hoạt động đầu tư bị âm 8 tỷ đồng, dù đã tích cực hơn so với đầu năm.

Tại thời điểm 31/3/2015, C21 còn 77,2 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm xấp xỉ 50 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền mặt chỉ là 11,2 tỷ đồng.

Tin bài liên quan