C32 đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên 2016 ngày 21/4 tới, HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 (C32) sẽ trình cổ đông kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm nay, với chỉ tiêu doanh thu thuần 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 79 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2015.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

HĐQT C32 nhấn mạnh, kế hoạch doanh thu được xây dựng thận trọng, trong đó tăng trưởng ở lĩnh vực xây lắp 10%, cống bê tông 5%, kinh doanh vật liệu 27%, riêng lĩnh vực đá xây dựng giảm 13%, trong khi lĩnh vực này chiếm khá lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty (39%). HĐQT C32 lý giải, mặc dù lượng đá dự trữ tại hầm và việc gia hạn giấy phép khai thác đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, nhưng do mặt bằng chế biến chật hẹp nên sẽ ảnh hưởng đến sản lượng chế biến và tiêu thụ.

Về kế hoạch lợi nhuận giảm, C32 cho biết, là do chi phí sản xuất chung và nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, xăng dầu… dự kiến tăng 5 - 10% so với năm 2015. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng dự kiến tăng 17%, từ 8,9 tỷ đồng trong năm ngoái lên 10,4 tỷ đồng trong năm nay.

C32 cũng sẽ trình đại hội kế hoạch vay ngắn hạn gần 150 tỷ đồng, lãi suất cố định 5%/năm, nhằm phục vụ cho các hoạt động đầu tư trong năm 2016. Theo kế hoạch, tổng giá trị đầu tư năm 2016 là gần 130 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản 57,2 tỷ đồng, đầu tư máy móc thiết bị 17,6 tỷ đồng và đầu tư tài chính giai đoạn 1 là 55 tỷ đồng.

Dù đặt kế hoạch kinh doanh 2016 giảm, nhưng HĐQT C32 dự kiến duy trì mức cổ tức 24% như năm 2015.

Tin bài liên quan