C32: Vay gần 500 tỷ đồng từ 2 ngân hàng lớn

C32: Vay gần 500 tỷ đồng từ 2 ngân hàng lớn

(ĐTCK ) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32 – HOSE) thống nhất chủ trương vay vốn tổng cộng 480 tỷ đồng từ 2 Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Bình Dương và Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Bình Dương.

Cụ thể, C32 vay BIDV - Nam Bình Dương 320 tỷ đồng, trong đó: vay ngắn hạn, thấu chi và bảo lãnh là 200 tỷ đồng; vay đầu tư tài sản cố định 20 tỷ đồng và vay đầu tư dự án 100 tỷ đồng.

Khoản vay 160 tỷ đồng còn lại mà C32 vay Vietinbank -Bình Dương cơ cấu gồm: vay ngắn hạn, bảo lãnh 30 tỷ đồng; vay thấu chi 30 tỷ đồng, vay đầu tư dự án 100 tỷ đồng.

Đối với cả 2 khoản vay này, C32 cho biết, mục đích là để bổ sung vào vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng… phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Được biết, C32 đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu thuần 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 79 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2015.

Tin bài liên quan