C36: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (3%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (C36 - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/11/2021

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (phòng Tài chính – Kế hoạch) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/11/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.