CADIVI (CAV): Năm 2020 đạt 393,5 tỷ đồng lợi nhuận, giảm hơn 20%

CADIVI (CAV): Năm 2020 đạt 393,5 tỷ đồng lợi nhuận, giảm hơn 20%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI, mã chứng khoán CAV - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Theo đó, quý IV/2020, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.181 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn hàng bán quý này cũng tăng 30,6%, dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhẹ 10,5%.

Kỳ này, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 66,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng 33,3%, trong đó, chi phí lãi vay giảm 19%. Đồng thời, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt 43,8% và 2,8%, dẫn tới lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp tăng 8% lên 108 tỷ đồng.

Cả năm, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 17,2% so với năm trước, đạt 10.579 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán năm qua cũng tăng 20,4%, nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 6,3%.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính cả năm tăng 33%, trong đó chi phí lãi vay tăng 36,8%; chi phí bán hàng tăng 26,2%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,3%.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế cả năm của CADIVI đạt 393,5 tỷ đồng, giảm 20,3% so với năm 2019.

Năm vừa qua, ban lãnh đạo của CADIVI đã đặt ra chỉ tiêu 10.392 tỷ đồng doanh thu thuần và 401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả kinh doanh trên, CADIVI đã vượt chi tiêu 1,8% doanh thu thuần và hoàn thành 98% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của CAV đạt 5.728 tỷ đồng, tăng 41,3% so với đầu năm. Trong đó,tổng nợ phải trả còn 3.970 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 08/02, cổ phiếu CAV giảm nhẹ 0,8%, đứng tại mức giá 65.500 đồng/CP.

Tin bài liên quan