Camimex Group (CMX) sẽ phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/CP

Camimex Group (CMX) sẽ phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/CP

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HĐQT CTCP Camimex Group (CMX – sàn HOSE) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, khối lượng cổ phiếu phát hành là hơn 30,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Sau đợt phát hành, Camimex sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 304 tỷ đồng lên hơn 608 tỷ đồng.

Số tiền dự kiến thu đợt từ đợt phát hành là hơn 304 tỷ đồng, Camimex sẽ dùng 80 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào CTCP Camimex Foods (gồm 60 tỷ đồng cây nhà máy cá và 20 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động), 25 tỷ đồng góp vốn vào công ty TNHH Liên doanh công nghệ cao Camimex và hơn 199 tỷ đồng cơ cấu lại các khoản nợ.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.115,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 44,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 46,2% và giảm 41,4% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 1.410 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 90 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp mới hoàn thành được 49,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính tới 30/9/2020, doanh nghiệp có tổng tài sản là 1.585,3 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 601,3 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 348,3 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 239 tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng tài sản; tài sản cố định là 230,7 tỷ đồng, chiếm 14,65 tổng tài sản.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 24/12, cổ phiếu CMX giảm 2,8% xuống 15.500 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh 423.430 đơn vị. Như vậy, số cổ phiếu phát hành thêm có mức giá chỉ bằng 2/3 thị giá hiện tại của CMX.

Tin bài liên quan