Cảng Đồng Nai (PDN): Lãi 159,5 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.
Cảng Đồng Nai (PDN): Lãi 159,5 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm 2020

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2020 của PDN đạt 235,2 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá vốn hàng bán tăng 9,6%, dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PDN tăng 17,6%, đạt 69,3 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng kỳ này của Công ty giảm 13,2% , song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,8%.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 của PDN đạt 42,8 tỷ đồng, tăng 34,2% so với quý IV/2019.

Tính chung cả năm 2020, Cảng Đồng Nai đạt 793,6 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 7% so với năm trước. Còn giá vốn hàng bán năm qua cũng tăng 6,8%, nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 248 tỷ đồng, tăng 7,6%.

Năm 2020, chi phí bán hàng giảm 1%, chủ yếu giảm chi phí hội nghị khách hàng, chi phí hoa hồng, chi phí quảng cáo. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,1% chủ yếu giảm chi phí tiếp khách hội nghị, chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi, chi phí đào tạo... Dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 17,2%, đạt 176,6 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế cả năm PDN đạt được là 159,5 tỷ đồng, tăng 16,8%.

Năm vừa qua, PDN đặt ra mục tiêu kinh doanh đạt 750 tỷ đồng doanh thu thuần và 144 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Cảng Đồng Nai đã vượt chỉ tiêu 6% doanh thu thuần và 11% lợi nhuận sau thuế.

Ghi nhận đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của PDN đạt 1.016 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 367,4 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 09/02, cổ phiếu PDN tăng 5,9% lên mức 82.300 đồng/CP.

Tin bài liên quan