Cao su Đà Nẵng (DRC) bổ nhiệm Tổng giám đốc mới và tạm ứng cổ tức 5%

Cao su Đà Nẵng (DRC) bổ nhiệm Tổng giám đốc mới và tạm ứng cổ tức 5%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DRC – sàn HOSE) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2020 và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Theo đó, doanh nghiệp thống nhất bổ nhiệm ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc tại DRC kể từ ngày 01/11/2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Như vậy, với 118,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chia ra 59,4 tỷ đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông là 24/11 và ngày thanh toán cổ tức là 14/12.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.538,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 147 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,2% và 13,4% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.

Trong đó, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 4.360 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 16% về 2.275,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định trị giá 1.084,2 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng tài sản; tồn kho là 783,3 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 179 tỷ đồng, chiếm 7,9% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay giảm 416,6 tỷ đồng về 264,1 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn giảm từ 25,1% về 11,6% so với đầu kỳ. Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm lãi vay.

Trước đó, HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV với chỉ tiêu doanh thu là 1.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với quý IV/2019. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 85 tỷ đồng, giảm 16%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu DRC tăng 150 đồng lên 19.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan