Cao su Đồng Phú (DPR) lên kế hoạch sáp nhập Cao su Đồng Phú Đăk Nông (DPD)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Cao su Đồng Phú (Mã chứng khoán DPR - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 29/6/2021 tại tỉnh Bình Phước.
Cao su Đồng Phú (DPR) lên kế hoạch sáp nhập Cao su Đồng Phú Đăk Nông (DPD)

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,81% và 115,45% so với năm 2020.

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổ chức chăm sóc và khai thác 5.761,59 ha vườn cây kinh doanh, năng suất vườn cây đạt 1,97 tấn/ha; thu mua sản lượng cao su tiêu điều trên địa bàn 2.500 tấn; tái canh khoảng 461,55 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%.

Đặc biệt, lên kế hoạch sáp nhập CTCP Cao su Đồng Phú Đăk Nông (Mã chứng khoán DPD) thành đơn vị trực tiếp; xây dựng Nhà máy chế biến gỗ thuộc Chi nhánh Chế biến Gỗ Đồng Phú hoàn thành vào cuối năm 2021 và đi vào hoạt động đầu năm 2022.

Trong đó, hiện nay DPR đang sở hữu 88,41% vốn điều lệ DPD, sẽ thực hiện hoán đổi cổ phiếu để tăng sở hữu lên 100% vốn điều lệ , tương ứng phát hành thêm 443.025 cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của DPD, tỷ lệ hoán đổi dự kiến 3,14:1, cổ đông sở hữu 3,14 cổ phiếu DPD sẽ đổi được 1 cổ phiếu DPR.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 40%, đã tạm ứng 25% và còn lại 15% sẽ thực hiện trong năm 2021. Trong năm 2021, tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 30%.

Trước đó, doanh nghiệp công bố báo cáo quý I/2021 đạt 201 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 88%, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 39 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của DPR đạt xấp xỉ 3.570 tỷ đồng, giảm 8,42% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 320 tỷ đồng, giảm 12,57%; các khoản đầu tư ngắn hạn hơn 409 tỷ đồng, giảm 17,56%; còn hàng tồn kho tăng 21% lên 197,6 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/6, cổ phiếu DPR tăng 3.700 đồng lên 57.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan