Cao su Miền Nam (CSM): 6 tháng đầu năm dòng tiền âm 346 tỷ đồng, kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Mã chứng khoán CSM - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Cao su Miền Nam (CSM): 6 tháng đầu năm dòng tiền âm 346 tỷ đồng, kỷ lục từ khi niêm yết tới nay

Theo đó, trong quý II/2021, CSM ghi nhận doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,8% và 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 15,7% về còn 10,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 23,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,7 tỷ đồng về 148,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 43,4%, tương ứng giảm 30,3 tỷ đồng về 39,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20,7%, tương ứng giảm 14,8 tỷ đồng về 22,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, CSM ghi nhận doanh thu đạt 2.472,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 12,9% và 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, CSM đặt kế hoạch doanh thu là 4.504,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 45,2 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 45,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 346 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 35,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 545,6 tỷ đồng để bù đắp, chủ yếu là tăng vay nợ.

Được biết, với dòng tiền âm 346 tỷ đồng, đây là giá trị âm kỷ lục từ khi niêm yết tới nay (CSM niêm yết năm 2009).

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của CSM tăng 15,7% so với đầu năm lên 4.411,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.370,4 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.355,7 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.121,7 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản.

Khoản phải thu khách hàng của CSM tới 30/6/2021

Khoản phải thu khách hàng của CSM tới 30/6/2021

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 63,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 434,7 tỷ đồng lên 1.121,7 tỷ đồng và đây là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2009 tới nay.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 27% so vớ đầu năm, tương ứng tăng thêm 544,5 tỷ đồng lên 2.564,3 tỷ đồng và chiếm tới 58,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu CSM tăng 200 đồng lên 16.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan