Cao su Phước Hòa (PHR): Lợi nhuận quý IV/2020 đột biến nhờ ghi nhận 304 tỷ đồng tiền đền bù dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (Mã chứng khoán: PHR – sàn HOSE) công bố báo cáo hợp nhất quý IV/2020.
Cao su Phước Hòa (PHR): Lợi nhuận quý IV/2020 đột biến nhờ ghi nhận 304 tỷ đồng tiền đền bù dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2

Theo đó, trong báo cáo hợp nhất quý IV/2020, PHR ghi nhận doanh thu đạt 746,2 tỷ đồng, tăng 55,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 398,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 162,3 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,4% lên 25,1%.

Trong quý IV/2020, PHR có ghi nhận thu nhập khác là 332,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 178,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thuyết minh chủ yếu do công ty ghi nhận khoản tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 là 304 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý IV/2020 so với cùng kỳ lỗ.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.632,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.123,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,4% và tăng 130,3% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của PHR tăng 11,8% lên 6.545,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.498,5 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.779,9 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 574,4 tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2020, tổng tiền và đầu tư tài chính đã tăng thêm 860,3 tỷ đồng lên 2.398,5 tỷ đồng. Đối ứng với tài sản, nguồn vốn tăng lên chủ yếu là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/12, cổ phiếu PHR giảm 500 đồng về 65.400 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan