PHR: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Cao su Phước Hoà (PHR – HOSE)

Thời gian thực hiện: 11/03/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2021

Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.