Cao su Tây Ninh (TRC) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần 50%

Cao su Tây Ninh (TRC) đặt kế hoạch lợi nhuận giảm gần 50%

(ĐTCK) Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán: TRC – sàn HOSE) thông qua kế hoạch năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 301,4 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 57 tỷ đồng, lần lượt giảm 29,6% và 48,8% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong đó, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng nhu cầu đầu tư là 252 tỷ đồng, bao gồm 38,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản và 207,8 tỷ đồng góp vốn công ty con.

Được biết, trong năm 2020, Cao su Tây Ninh ghi nhận doanh thu đạt 361,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,3% và 11,3% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,9% về còn 18,3%.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 0,8% lên 1.983,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 1.021,3 tỷ đồng, chiếm 51,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 308 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 183,9 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng tài sản.

Doanh nghiệp có thuyết minh tài sản dở dang dài hạn chủ yếu là xây dựng cơ bản dỡ dang dài hạn là 1.021,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 03/02, cổ phiếu TRC tăng 1.000 đồng lên 37.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,171.37

-2.98 (-0.25%)

 
VNIndex 1,171.37 -2.98 -0.25%
HNX 255.23 -0.45 -0.18%
UPCOM 86.68 -1.91 -2.2%