Cen Land (CRE): Phát hành 5 triệu trái phiếu huy động 500 tỷ đồng

Cen Land (CRE): Phát hành 5 triệu trái phiếu huy động 500 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mới đây, Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ Cen Land (mã chứng khoán CRE – sàn HOSE) đã công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu.

Theo đó, Cen Land sẽ phát hành 5 triệu trái phiếu dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 500 tỷ đồng, thời gian chào bán dự kiến trong tháng 3/2021.

Lần phát hành này, Cen Land nhằm tăng quy mô hoạt động đầu tư các dự án bất động sản và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án khác của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Tài sản đảm bảo dự kiến là toàn bộ chứng khoán và tiền trên tài khoản chứng khoán của Công ty mở tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT; toàn bộ các quyền tài sản thuộc sở hữu của Công ty phát sinh từ Hợp đồng vay vốn mà Công ty ký kết với CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink từ ngày 26/3/2021. Việc thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo các nguyên tắc và thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu và tổ chức quản lý tài sản đảm bảo.

Về tình hình tài chính, năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.113 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 302 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 23% so với thực hiện trong năm 2019. EPS đạt 3.692 đồng/cổ phiếu.

Năm 2021, Cen Land đặt kế hoạch doanh thu thuần là 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 355 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 89% và 18% so với thực hiện trong năm 2020.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/3, cổ phiếu CRE tăng 3,62% lên mức 31.500 đồng/CP.

Tin bài liên quan