Chậm cập nhập biến động diện tích đất cho thuê khu công nghiệp, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) bị xử phạt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai Quyết định xử phạt CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã D2D – sàn HOSE) liên quan đến việc chậm cập nhập biến động diện tích đất cho thuê tại tỉnh Đồng Nai.
Chậm cập nhập biến động diện tích đất cho thuê khu công nghiệp, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) bị xử phạt

Ngày 19/6, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 cho biết Công ty nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ngày 27/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai trong lĩnh vực đất đai.

Đầu tiên, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 đã có hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai đối với thửa đất số 73, tờ bản đồ địa chính số 16 xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, diện tích 150.790 m2.

Sau khi nhận đất từ Nhà nước để phát triển dự án khu công nghiệp, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 đã cho Công ty TNHH Hankook Tower Crane thuê lại diện tích 35.600 m2, hợp đồng ký ngày 21/1/2009. Tuy nhiên, ngày 29/11/2023, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 thanh lý hợp đồng cho thuê đất với Công ty TNHH Hankook Tower Crane nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận đã được cấp và tới ngày 15/5/2024, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 mới liên hệ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai để thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê lại đất quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động, thời gian quá hạn là 4 tháng 16 ngày.

Thứ hai, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 cũng không thực hiện đăng ký biến động đất với thửa đất số 73, tờ bản đồ địa chính số 16 xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, diện tích 150.790 m2.

Trong đó, ngày 29/11/2023, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 ký hợp đồng cho Công ty TNHH Quốc tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam thuê lại đất với diện tích 35.600 m2, mục đích đất khu công nghiệp.

Tuy nhiên, ngày 15/5/2024, Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 mới liên hệ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai để thực hiện thủ tục cho thuê lại đất là quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động, thời gian quá hạn là 4 tháng 16 ngày.

Tổng số tiền phạt Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 là 8 triệu đồng, đồng thời giao ông Hồ Đức Thành, Tổng giám đốc Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 thực hiện quyết xử phạt.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/6, cổ phiếu D2D đóng cửa giá tham chiếu 48.150 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan