Chậm công bố thông tin hơn 1 năm, Đầu tư Thương mại SMC (SMC) bị nhắc nhở

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan tại CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC - sàn HoSE).
Chậm công bố thông tin hơn 1 năm, Đầu tư Thương mại SMC (SMC) bị nhắc nhở

Cụ thể, ngày 24/3, HoSE nhận được công văn số 94/2023/CV-SMC ký ngày 24/3 của SMC công bố thông tin bổ sung Nghị quyết HĐQT số 75/2022/NQ-HĐQT ngày 2/1/2022 thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan của CTCP Đầu tư Thương mại SMC và công văn 93/2023/CV-SMC ngày 24/3/2023 giải trình về việc chậm công bố thông tin.

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện như Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng”.

HoSE nhấn mạnh, CTCP Đầu tư Thương mại SMC đã chậm công bố thông tin và nhắc nhở đề nghị nghiêm túc tuân thủ các quy định trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu SMC không được cấp margin

Ngày 20/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vừa bổ sung cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Lý do cổ phiếu SMC không được nằm trong danh sách được cấp margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm.

Được biết, năm 2022, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là lỗ 578,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 874 tỷ đồng, tức giảm tới 1.452,99 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ kỷ lục trong năm 2022, tính tới 31/12/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế chỉ còn 343,6 tỷ đồng so với đầu năm là 1.081 tỷ đồng.

Quý I/2023, Đầu tư Thương mại SMC có thể lỗ thêm 2 tỷ đồng

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa đưa ra đánh giá phân tích về CTCP Đầu tư Thương mại SMC. Trong đó, công ty chứng khoán này nhận định, việc giá thép dài và thép phẳng đều hồi phục trong những ngày đầu năm 2023 là tín hiệu tích cực cho kết quả kinh doanh của ngành thép.

Mức độ hồi phục thép hoạt động mạnh ở phía hạ nguồn, Đầu tư Thương mại SMC đã linh động tối đa chính sách tồn kho và được kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận trong quý I/2023.

VDSC ước tính trong quý đầu năm 2023, Đầu tư Thương mại SMC có thể ghi nhận doanh thu 4.415 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 2 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2023, ước tính doanh thu là 23.845 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 148 tỷ đồng, tương ứng EPS là 1.653 đồng.

Đồng thời, Đầu tư Thương mại SMC cũng phát sinh công nợ với Novaland khoảng 1.000 tỷ đồng gây rủi ro trích lập dự phòng và ảnh hưởng lên sức khỏe tài chính.

Được biết, quý I/2022, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu đạt 6.630,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 80,54 tỷ đồng. Như vậy, theo ước tính của VDSC, quý I/2023, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu giảm 33,4%, tương ứng giảm 2.215,23 tỷ đồng về 4.415 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 82,54 tỷ đồng so với cùng kỳ, về âm 2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên phiên giao dịch ngày 28/3, cổ phiếu SMC tăng 120 đồng lên 9.620 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan