Chỉ số giá sản xuất, nguyên nhiên liệu bật tăng mạnh trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất, chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu năm 2022 đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.
Chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất năm 2022 tăng 6,79% so với năm trước.

Chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất năm 2022 tăng 6,79% so với năm trước.

Thị trường hàng hóa thế giới năm 2022 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng bị đứt gãy; căng thẳng năng lượng làm lạm phát tại nhiều nước tăng cao, chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất, chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu năm 2022 đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

"Từ chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chỉ số giá sản xuất dịch vụ, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất, chỉ số xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa...đều tăng vụt trong năm 2022, gây áp lực tăng giá hàng hóa", Tổng cục Thống kê cho biết.

Trong đó, chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quý IV/2022 tăng 0,74% so với quý trước và tăng 6,45% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89% so với năm 2021, trong đó: Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ có liên quan tăng 2,44%; lâm nghiệp và dịch vụ có liên quan tăng 3,98%; thủy sản khai thác, nuôi trồng tăng 8,43%.

Chỉ số giá sản xuất so với năm trước giai đoạn 2018-2022 (%).
Chỉ số giá sản xuất so với năm trước giai đoạn 2018-2022 (%).

Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp cả năm tăng 4,24% so với năm 2021. Trong đó: Chỉ số giá sản xuất sản phẩm khai khoáng tăng 18,9%; sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,69%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,54%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,91%.

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 3,69% so với năm 2021. Dịch vụ vận tải, kho bãi tăng 8,36%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 5,52%; thông tin và truyền thông tăng 1,07%; giáo dục và đào tạo tăng 3,3%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 0,69%; nghệ thuật vui chơi, giải trí tăng 0,57%.

Chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng 6,79% so với năm trước. Trong đó: Chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,88%; dùng cho sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,53%; dùng cho xây dựng tăng 6,96%.

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa tăng 7,09% so với năm trước. Trong đó: Chỉ số giá xuất khẩu nhóm nông sản, thực phẩm tăng 7,74%; nhóm nhiên liệu tăng 64,55%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo khác tăng 5,23%.

Gia tăng mạnh nhất là chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá với mức tăng 8,56% so với năm 2021, theo đó chỉ số giá nhập khẩu nhóm nông sản, thực phẩm tăng 9,74%; nhóm nhiên liệu tăng 35,51%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo khác tăng 7,41%.

Tỷ giá thương mại hàng hóa(TOT) trong năm 2022 giảm 1,36% so với năm trước. Trong đó: Tỷ giá thương mại hàng hóa của mặt hàng sắt, thép giảm 11,27%; cao su giảm 5,47%; hàng rau quả giảm 3,92%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 2,41%; xăng dầu các loại tăng 18,92%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5,61%; hàng thủy sản tăng 3,75%.

Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ giá thương mại hàng hóa năm 2022 giảm so với năm trước do chỉ số giá xuất khẩu có mức tăng thấp hơn mức tăng của chỉ số giá nhập khẩu, phản ánh Việt Nam đang ở vị trí không thuận lợi khi giá hàng nhập khẩu có lợi thế hơn so với giá hàng xuất khẩu.

Trước hàng loạt khó khăn về biến động giá nguyên nhiên liệu, là đầu vào của nhiều ngành sản xuất nhưng kết thúc năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước. Đây là con số kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Xuất khẩu tăng 10,6%; nhập khẩu tăng 8,4%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2022 ước tính xuất siêu 11,2 tỷ USD đồng thời là năm thứ 7 liên tiếp xuất siêu.

Tin bài liên quan