Cho vay quỹ việc làm, những con số chưa tạo ấn tượng

Cho vay quỹ việc làm, những con số chưa tạo ấn tượng

(ĐTCK) Mặc dù đã đạt những kết quả nhất định, nhưng hoạt động của Quỹ quốc gia về việc làm được đánh giá vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực.

Thông tin tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2016 - 2018 cho biết, tính đến ngày 30/9/2018, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 7.631 tỷ đồng so với năm 2015.

Trong đó, nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm là 4.497 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng so với năm 2015 từ số tiền lãi thu được bổ sung cho Quỹ.

Nguồn vốn của địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay giải quyết việc làm là 6.285 tỷ đồng, tăng 3.789 tỷ đồng so với năm 2015; nguồn vốn do NHCSXH huy động để cho vay giải quyết việc làm là 3.778 tỷ đồng.

Con số trên cho thấy, nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm đã tăng trưởng khá tích cực trong những năm qua. Tuy nhiên, phản ánh của đại diện nhiều địa phương và các hội, đoàn có liên quan cho thấy, hoạt động của quỹ hỗ trợ việc làm vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, tính đến tháng 9/2018, tổng nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm do tỉnh quản lý là 64,538 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay là 63,358 tỷ đồng, giảm so với hồi đầu năm.

Tại đầu mối quản lý là Trung ương Đoàn Thanh niên, theo ông Dương Quang Huy, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên, Phó trưởng ban Thanh niên nông thôn, tính đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ việc làm mà Trung ương Đoàn điều hành và quản lý chỉ có hơn 75 tỷ đồng. “Nguồn vốn còn rất ít so với nhu cầu vay vốn của thanh niên”, ông Huy nói.

Ông Tào Bằng Huy, Phó cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng thừa nhận, nguồn vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế, hàng năm, ngân sách nhà nước bổ sung vốn cho Quỹ rất thấp.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung vốn cho Quỹ. Nguồn vốn của Quỹ chỉ được bổ sung từ một phần lãi cho vay (10% tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm hàng năm) nên mới chỉ đáp ứng 30 - 35% nhu cầu vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

“Mặc dù đã được quy định trong Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, nhưng đến nay, ngân sách Trung ương vẫn chưa bổ sung nguồn vốn cho Quỹ quốc gia về việc làm để cho vay lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân người có công với cách mạng)”, ông Huy nói.

Bên cạnh đó, ông Huy chỉ rõ, một số quy định về cho vay vốn từ Quỹ chưa phù hợp với thực tiễn, như quy định về lãi suất cho vay từ Quỹ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo (thấp hơn mức lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo).

Trong khi đây không phải là các đối tượng ưu tiên, dẫn đến tâm lý ỷ lại của các đối tượng, không khuyến khích họ trả nợ đúng hạn và tạo sự không công bằng với các chương trình tín dụng ưu đãi khác của NHCSXH.

“Chất lượng việc làm tạo ra chưa cao, hoạt động cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, đối tượng vay là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thấp”, ông Huy nói.

Ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Ban Tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH cho biết thêm, bên cạnh những tỉnh, thành phố quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH thì một số địa phương còn chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách nói chung, cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm nói riêng…

Ông Tuấn cho biết thêm, UBND một số tỉnh, thành phố chưa chỉ đạo kịp thời các sở, ngành, các cơ quan thực hiện Chương trình phối hợp cùng với NHCSXH trong việc xử lý dứt điểm các khoản nợ quá hạn, chây ỳ nhằm hạn chế tình trạng tồn đọng nợ…

Việc phê duyệt dự án chưa kịp thời do người đảm trách thường xuyên bận nhiều công việc làm ảnh hưởng đến việc giải ngân vay dự án…

Để chương trình đạt hiệu quả cao hơn, NHCSXH đề nghị Chính phủ hàng năm tăng cấp bổ sung ngân sách nhà nước, bổ sung nhiều nguồn lực của xã hội (trong nước và ngoài nước) cho Quỹ quốc gia về việc làm, do nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm vì nhu cầu vay vốn tạo việc làm hiện nay rất lớn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh lãi suất vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm lên bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định

“Bên cạnh đó, UBND tỉnh, thành phố cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm; tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay; lồng ghép có hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư... với hoạt động cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tin bài liên quan