Chốt 5 nội dung dự kiến cho kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 18, xem xét việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Khẳng định chủ trương tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ hai cơ bản đã chín muồi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chốt lại 5 nội dung dự kiến của kỳ họp.

Cần kíp nhất là thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia

Sáng 21/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 18, xem xét việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, căn cứ vào đề xuất chính thức của Chính phủ và công tác chuẩn bị thì kỳ họp này chỉ bao gồm 5 nội dung.

Một, xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là nội dung cần kíp nhất, quan trọng nhất, quyết định vì sao có kỳ họp bất thường này, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Nội dung thứ hai là xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Ba, xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Bốn, xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách (gồm: việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương).

Nội dung thứ 5 là công tác nhân sự, chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiến hành ngay từ đầu kỳ họp chứ không để đến ngày cuối như dự kiến.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Bộ Công an nhiều lần đề nghị đưa một số luật do Bộ chủ trì soạn thảo vào kỳ họp, song Chủ tịch Quốc hội cho biết sau Tết âm lịch sẽ làm việc với Chính phủ về nội dung này.

Đề nghị Chính phủ tuyệt đối không đề xuất thêm nội dung nào nữa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về thời gian, dự kiến kỳ họp bất thường sẽ diễn ra từ ngày 5/1/2023 - 9/1/2023, theo hình thức trực tiếp.

Thủ tướng thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia

Liên quan đến hoàn thiện Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết, về cơ bản, các nội dung lớn của dự thảo đã được Cơ quan chủ trì thẩm tra và Cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt là quy định liên quan đến Hội đồng Y khoa Quốc gia, mô hình lần đầu tiên được đề xuất, dự thảo Luật quy định Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Hội đồng này có các nhiệm vụ: Chủ trì phối hợp với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Ban hành bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Chủ trì tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề. Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, khiếu nại hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Thuý Anh cũng cho biết, hiện có 1 nội dung liên quan đến Hội đồng Y khoa Quốc gia chưa được thể hiện tại Dự thảo Luật, đó là xác định mô hình tổ chức, địa vị pháp lý của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, do đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng mô hình Hội đồng Y khoa quốc gia để thực hiện việc đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề, do vậy, để thận trọng và thuận tiện cho Chính phủ trong quá trình điều hành, Dự thảo Luật ghi nhận hình thức tổ chức này theo hướng quy định Hội đồng Y khoa quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập; giao Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của tổ chức này.

Bên cạnh đó, Dự thảo quy định các nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng Y khoa quốc gia. Đề nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền khi quy định cụ thể về việc này theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW, bà Thuý Anh báo cáo.

Tin bài liên quan