Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ Đầu tư LDG

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ Đầu tư LDG

Chưa tới 10% tỷ lệ cổ đông tham dự, đại hội lần 2 LDG bất thành

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tính đến 15h ngày 28/5, tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lần 2 của CTCP Đầu tư LDG (LDG - sàn HOSE) chỉ đạt 9,62%, trong khi tỷ lệ đại hội lần 1 là 9,43%. Theo quy định, LDG vẫn chưa đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ lần 2.

Theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, đại hội lần ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Năm 2024, LDG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng.

Công ty nhận định, năm 2024 vẫn còn khó khăn đối với ngành bất động sản, tuy nhiên đan xen trong đó là nhiều cơ hội mới nhờ những tín hiệu tích cực như: Quốc hội thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản nhằm tháo gỡ các vướng mắc cho chủ đầu tư dự án. Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động và dự kiến tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Do đó, ngoài việc tiếp tục triển khai bán các sản phẩm đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện pháp lý tại các dự án, trong năm nay LDG sẽ tìm kiếm nhà đầu tư hợp tác đầu tư dự án để cơ cấu lại dòng tiền, cải thiện tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty cũng hướng đến đầu tư, phát triển các quỹ đất, các dự án có tính khả thi cao.

Ngoài ra, nhằm tối ưu hoá nguồn lực, HĐQT LDG đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định cấp các khoản vay; bảo lãnh công ty con với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản trong BCTC gần nhất của Công ty.

Trong quý I/2024, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần âm 130,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái đạt gần 710 tỷ đồng. Theo đó, lỗ sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 124,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 70 tỷ đồng, tức lỗ thêm 54,92 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu LDG chỉ dưới 3.000 đồng/CP, song giao dịch vẫn sôi động với trung bình 10 phiên gần đây đạt hơn 2,1 triệu đơn vị/phiên.

Tin bài liên quan