Chứng khoán ACB (ACBS) báo cáo lợi nhuận quý IV/2020 tăng 517% lên 83,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.
Chứng khoán ACB (ACBS) báo cáo lợi nhuận quý IV/2020 tăng 517% lên 83,3 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2020, ACBS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 227,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 83,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 121,8% và 517% so với cùng kỳ năm trước.

Xét trong tổng doanh thu hoạt động kinh doanh trong kỳ, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận tăng 790,7% lên 76,6 tỷ đồng và chiếm 33,7% tổng doanh thu hoạt động; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 91% lên 17 tỷ đồng và chiếm 7,5% tổng doanh thu hoạt động; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 34,6% lên 54,1 tỷ đồng và chiếm 23,8% tổng doanh thu hoạt động; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 85,8% lên 75,8 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng doanh thu hoạt động; và các hoạt động khác.

Như vậy, trong kỳ chứng kiến sự sôi động của thị trường chứng khoán, hoạt động môi giới và cấp margin cho khách hàng đã đóng góp lớn vào kết quả tăng trưởng mạnh trong kỳ. Trong đó, ACBS cho biết, thị trường chứng khoán quý IV/2020 khôi phục mạnh mẽ sau tác động của dịch Covid-19

Luỹ kế năm 2020, ACBS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 592,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 170 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 23,3% và 31,8% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của ACBS tăng 62,5% lên 4.139,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản cho vay đạt 2.650,3 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản; các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn đạt 1.039,8 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng tài sản.

Trong năm tài chính, các khoản cho vay đã tăng 57,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 971,1 tỷ đồng lên 2.650,3 tỷ đồng.

Được biết, cổ đông lớn nhất của ACBS hiện nay là Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã chứng khoán: ACB - sàn HOSE), đơn vị sở hữu 100% vốn tại ACBS.

Tin bài liên quan