Chứng khoán APG (APG): Lỗ 76,95 tỷ đồng trong quý II/2022 do hoạt động tự doanh

Chứng khoán APG (APG): Lỗ 76,95 tỷ đồng trong quý II/2022 do hoạt động tự doanh

(ĐTCK) CTCP Chứng khoán APG (mã APG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2022.

Theo đó, trong quý II/2022, Chứng khoán APG ghi nhận tổng doanh thu đạt 73,87 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 76,95 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 23,04 tỷ đồng, tương ứng giảm 99,99 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong quý II, tổng chi phí ghi nhận 173,38 tỷ đồng, tăng thêm 172,28 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là ghi nhận 152,4 tỷ đồng chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL); 17,9 tỷ đồng lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL).

Công ty cho biết thêm, lỗ trong quý II/2022 chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL).

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Chứng khoán APG ghi nhận tổng doanh thu đạt 190,72 tỷ đồng, tăng 305% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 0,89 tỷ đồng, giảm 97,2% so với cùng kỳ.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Chứng khoán APG ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 483,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 14,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 32,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 745,6 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thu được từ phát hành thêm cổ phiếu. Như vậy, trong kỳ Công ty đã tăng phát hành thêm cổ phiếu bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Chứng khoán APG tăng 58,6% so với đầu năm lên 1.860,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu trả trước cho người bán 689,2 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản; các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 379,6 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản; các khoản đầu tư đạt 235 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản.

Chứng khoán APG (APG): Lỗ 76,95 tỷ đồng trong quý II/2022 do hoạt động tự doanh ảnh 1

Trả trước cho người bán ngắn hạn của APG tới 30/6/2022.

Trong kỳ, trả trước cho người bán tăng 938% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 622,8 tỷ đồng lên 689,2 tỷ đồng. Trong đó, Công ty thuyết minh trả trước cho người bán tăng mạnh chủ yếu do khoản mục trả trước tiền mua cổ phần.

Chứng khoán APG (APG): Lỗ 76,95 tỷ đồng trong quý II/2022 do hoạt động tự doanh ảnh 2

Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tính tới 30/6/2022.

Đối với tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), Công ty không thuyết minh chi tiết khoản mục đầu tư. Tuy nhiên, Công ty ghi nhận đang đầu tư 521,98 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết, giá trị hợp lý còn lại 379,2 tỷ đồng. Như vậy, ước tính theo giá thị trường, khoản mục này đang tạm lỗ 142,78 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/7, cổ phiếu APG tăng 280 đồng lên 7.130 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,274.2

11.87 (0.93%)

 
VNIndex 1,274.2 11.87 0.93%
HNX 303.97 0.55 0.18%
UPCOM 92.84 0.12 0.13%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022