Chứng khoán Bản Việt (VCI): Lãi trước thuế năm 2021 kỷ lục 1.851 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch

Chứng khoán Bản Việt (VCI): Lãi trước thuế năm 2021 kỷ lục 1.851 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch

(ĐTCK) Năm 2021, chứng khoán Bản Việt đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ thương vụ bán 49% cổ phần của FE Credit. Vẫn còn nhiều thương vụ đang thực hiện, điển hình là thương vụ Masan Meat Life chuyển nhượng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho De Heus Việt Nam vì đang trong quá trình thực hiện nên chưa ghi nhận.

Năm 2021, CTCP Chứng khoán Bản Việt - VCSC (VCI) đạt 3.733 tỷ đồng doanh thu, tăng 115% và lợi nhuận trước thuế 1.851 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2020, lần lượt vượt 82% kế hoạch doanh thu và vượt 48% kế hoạch lợi nhuận. EPS đạt 4.503 đồng, tăng mạnh 95% so với cùng kỳ 2020.

ROE năm 2021 đạt 27,1% (33,4% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu). Trong năm 2021, VCSC cũng là một trong số ít các công ty chứng khoán không huy động vốn mới, do đó công ty tiếp tục đạt được tăng trưởng EPS. Tại thời điểm cuối năm 2021, vốn chủ sở hữu đạt 6.542 tỷ đồng, tăng 45% so với cuối năm 2020.

Riêng quý IV/2021, doanh thu thuần VCSC đạt 1.149 tỷ đồng, tăng 73% và lợi nhuận trước thuế 584 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ.

Trong đó, các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể mảng môi giới, trong quý IV ghi nhận 228 tỷ đồng doanh thu, tăng 41% cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm ghi nhận 838 tỷ đồng doanh thu và 304 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 91% và 64%.

VCSC xếp thứ 5 tính theo thị phần môi giới trên HOSE trong năm 2021, với thị phần môi giới đạt 4,87%.

Mảng Ngân hàng đầu tư (ib) ghi nhận doanh thu 230 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 196 tỷ đồng trong quý IV/2021, tăng 192% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu đạt 337 tỷ đồng (tăng 127% so với năm 2020) và lợi nhuận đạt 216 tỷ đồng, tăng 112% so với năm 2020.

VCSC đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ thương vụ ib VPBank bán 49% cổ phần FE Credit cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Ngoài thương vụ này, sự thành công của mảng Ngân hàng đầu tư trong năm 2021 còn được đánh dấu bởi việc VCSC hoàn thành thương vụ IPO và niêm yết CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS).

Trong năm 2021, bộ phận Ngân hàng đầu tư VCSC đã tập trung thực hiện các giai đoạn cuối cùng cho một số thương vụ khác, điển hình là thương vụ Masan Meat Life chuyển nhượng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho De Heus Việt Nam. Doanh thu từ thương vụ kể trên chưa được ghi nhận trong năm 2021 vì thương vụ này vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trong mảng đầu tư, trong quý IV/2021 đạt doanh thu 493 tỷ đồng, tăng mạnh 49% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 212 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2021, đạt 1.958 tỷ đồng doanh thu (tăng 132% so với năm 2020) và lợi nhuận đạt 1.091 tỷ đồng (tăng mạnh 112% so với năm 2020).

Trong năm 2021, VCSC ghi nhận tăng trưởng mạnh trong mảng phát hành Chứng quyền đảm bảo (Covered Warrant - CW) với hơn 20 CW mới được phát hành. Mảng này ghi nhận doanh thu 57 tỷ đồng trong năm 2021 so với chỉ 5 tỷ đồng trong năm 2020 và lợi nhuận 25 tỷ đồng trong năm 2021 so với chỉ 2 tỷ đồng năm 2020.

Với mảng cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu 198 tỷ đồng trong quý IV/2021 (tăng mạnh 121% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ). Dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC tại cuối năm 2021 đạt 7.701 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2020.

Luỹ kế cả năm, mảng này mang về cho VCSC doanh thu đạt 600 tỷ đồng (tăng 96% so với năm 2020) và lợi nhuận đạt 239 tỷ đồng (tăng 60% so với năm 2020).

Tại thời điểm cuối năm 2021, các khoản vay nợ của VCSC đạt tổng cộng là 8.327 tỷ đồng, tăng 147% so với cuối năm 2020. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của VCSC đạt mức 127,3% tại cuối năm 2021 so với 74,4% so với cuối năm 2020. Tổng tài sản của VCSC đạt 16.636 tỷ đồng tại cuối năm 2021, tăng 98% so với cuối năm 2020

Tin bài liên quan

VNIndex

1,240.76

12.39 (1.0%)

 
VNIndex 1,240.76 12.39 1.0%
HNX 309.84 -5.6 -1.81%
UPCOM 95.89 2.69 2.8%
19/05/2022
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023