Chứng khoán Bảo Việt (BVS) sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS – sàn HNX) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022, thời gian thanh toán dự kiến ngày 20/10.
Chứng khoán Bảo Việt (BVS) sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%

Chứng khoán Bảo Việt cho biết ngày 9/10 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng và thời gian thanh toán dự kiến ngày 20/10.

Với 72,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Chứng khoán Bảo Việt sẽ trả tổng cộng khoảng 72,2 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu 237,29 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 79,31 tỷ đồng, tăng 403,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, tổng chi phí giảm 45,1% với cùng kỳ, tương ứng giảm 72,15 tỷ đồng, về 87,79 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 54,5%, tương ứng giảm 12,34 tỷ đồng, về 10,29 tỷ đồng; tổng chi phí tài chính giảm 17,1%, tương ứng giảm 6,62 tỷ đồng, về 32,14 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm 18%, tương ứng giảm 6,95 tỷ đồng, về 31,66 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tổng doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận tăng 69,3%, tương ứng tăng thêm 18,28 tỷ đồng, lên 44,64 tỷ đồng; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận tăng 58,7%, tương ứng tăng thêm 8,16 tỷ đồng, lên 22,06 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 9,6%, tương ứng giảm 10,13 tỷ đồng, về 95,71 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 10,6%, tương ứng giảm 8,47 tỷ đồng, về 71,77 tỷ đồng…

Như vậy, trong quý II/2023, hoạt động tự doanh đóng góp tích cực, hoạt động môi giới và cho vay margin vẫn chưa tăng trưởng trở lại.

Xét về cơ cấu chi phí trong quý II, lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 76% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 59,87 tỷ đồng, về 18,9 tỷ đồng; chi phí nghiệp vụ môi giới tăng nhẹ 1,8%, tương ứng tăng thêm 0,98 tỷ đồng, lên 55,79 tỷ đồng…

Lý giải lợi nhuận tăng trưởng trong quý II/2023, Chứng khoán Bảo Việt cho biết do doanh thu từ chênh lệch giảm đánh giá giá lại các tài sản tài chính FVTPL tăng 21,5 tỷ đồng (1.763%) so với cùng kỳ, trong khi chi phí từ chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL giảm 51,5 tỷ đồng (giảm 95,9%).

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu đạt 375,09 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 106,6 tỷ đồng, tăng 66,3% so với thực hiện trong năm 2022.

Trong năm 2023, Chứng khoán Bảo Việt thông qua kế hoạch tổng doanh thu 768,5 tỷ đồng và lợi sau thuế 155,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Chứng khoán Bảo Việt hoàn thành 68,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9, cổ phiếu BVS tăng 1.300 đồng lên 26.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan