Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lên tiếng về trách nhiệm liên quan đến lô trái phiếu Tân Hoàng Minh bị hủy bỏ

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lên tiếng về trách nhiệm liên quan đến lô trái phiếu Tân Hoàng Minh bị hủy bỏ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã thông báo về các trách nhiệm có liên quan đến lô trái phiếu bị hủy bỏ của Ngôi Sao Việt.

Ngày 03/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBCK hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, trong đó có trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (NSV) phát hành vào ngày 05/07/2021 với mã trái phiếu là NSVCH2125001.

BVSC cho biết, đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2021 của Ngôi Sao Việt. Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về những thông tin công bố trong hồ sơ chào bán.

Kết quả thực hiện chào bán sơ cấp (lần đầu), toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành tương đương giá trị 800 tỷ đồng cho 1 nhà đầu tư tổ chức là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

BVSC không thực hiện việc chào bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu thứ cấp giữa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các nhà đầu tư.

BVSC khẳng định cũng không liên quan đến bất kỳ sản phẩm Hợp tác đầu tư trái phiếu nào (nếu có) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh chào bán.

Tuân thủ Quyết định số 181/QĐ-UBCK ngày 3/4/2022 của UBCKNN, BVSC đã có thông báo cụ thể.

Thứ nhất: Với tư cách là tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, BVSC có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.

Hiện nay, BVSC cũng đang liên hệ Tổ chức phát hành để yêu cầu có thông báo và hướng dẫn từ Tổ chức phát hành để có thông tin cụ thể hơn thông báo cho các trái chủ có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 03/04/2022.

Thứ hai: Tổ chức phát hành là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với nhà đầu tư có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 03/04/2021 được đăng ký lưu ký tại BVSC.

Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm, đại lý thanh toán là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; tổ chức bảo lãnh thanh toán là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến, đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm phối hợp tổ chức phát hành để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

BVSC cam kết sẽ nỗ lực phối hợp tích cực với các tổ chức liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ của trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.

Tin bài liên quan