Chứng khoán Sen Vàng (GLS) liên tục nhận tin xấu

(ĐTCK) UBCK vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Sen Vàng (GLS) với mức phạt 60 triệu đồng.

Nguyên nhân theo Ủy ban do Công ty không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành.

Cụ thể, Chứng khoán Sen Vàng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (họp ngày 25/8/2018) không đúng thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng ra thông báo về việc Chứng khoán Sen vàng bị đặt vào tình trạng kiểm soát trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 29/10/2018 đến 28/10/2019.

Đồng thời, Công ty sẽ bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán do không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Thời gian đình chỉ 60 ngày kể từ ngày 29/10/2018 đến ngày 28/12/2018.

Được biết, Sen Vàng hiện có vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính quý III/2018, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động gần 25,2 tỷ đồng, tăng 28,88% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận lỗ gần 232 triệu đồng, giảm khá mạnh so với số lỗ hơn 3,7 tỷ đồng của quý III/2017.

Tin bài liên quan